Wat beweegt het PUB?

Als PUB zijn wij van verbinding. Verbinden van mensen door ontmoeting, door een plek op een stoel met een bak koffie, door het samen ondernemen van activiteiten. Er is een groep mensen in onze stad, de meest gastvrije stad van Nederland, voor wie verbinding niet vanzelfsprekend is. Zij worden niet gezien of gehoord en leven in ongehoord isolement, onthecht. Dat heeft zo zijn redenen. Scheiding, verlies van een dierbare, van werk, van een baan, van een huis; het kan iedereen overkomen. Vaak zijn verslaving, psychiatrische problematiek en/of illegaliteit oorzaak of gevolg van onthechting.

Mensen zien en waarderen zoals ze zijn. Dat is wat het PUB doet. Door deelnemers, vrijwilligers en bij de betaalde medewerkers. Dat is wat mensen bij het PUB beweegt. 

Het PUB werkt volgens de presentiebenadering. Dat wil zeggen dat het contact start vanuit de leefwereld van de doelgroep. Het contact tussen medewerkers en deelnemers staat centraal.

Afscheid Rinus van der Heijden
Onlangs heeft Rinus van der Heijden als vrijwilliger afscheid genomen van het PUB. Rinus heeft zich bijna 10 jaar vol overgave ingezet voor de deelnemers van het PUB. Daarvoor nemen wij (letterlijk en figuurlijk) ons petje af. Zonder de inzet van vrijwilligers zoals Rinus is het PUB ondenkbaar.

Kijk hier: Wij zoeken met spoed vrijwilligers!