Doelgroep
De doelgroep waarop het PUB zich richt, bestaat uit mensen aan de onderkant van de samenleving, die aan de zijkant van de maatschappij staan. Het betreft dak- en/of thuislozen, mensen met een verslavings- en/ of psychiatrische problematiek. Maar ook mensen die in een sociaal isolement terecht zijn gekomen, asielzoekers of mensen die licht verstandelijk beperkt zijn kunnen tot de doelgroep behoren. Voor alle deelnemers aan de activiteiten van het PUB geldt dat zij ver van de arbeidsmarkt (betaald werk) staan.

Kathedraalramen en hun verhalen
Klik op deze prachtige glas-in-lood Kathedraalramen en lees de bijbehorende verhalen van 8 PUBdeelnemers, in 2015 door de ZELFkrant gepubliceerd. Verbeeld door jongeren van het TOMproject onder leiding van Imke van Dillen, Marianne van Heeswijk en Kees van den Boogaart van www.onzekathedralenbouwers & Theo Optenberg van TOM Den Bosch.