Het raam van Edwin

Hij legt de schildering van zijn raam uit.

De personen rechts in de rondjes symboliseren mijn dochter en mijn vrienden. Zij lopen als een rode draad door mijn leven en ik ervaar hen als heel waardevol. Als enig kind zijn vrienden ongelooflijk belangrijk, want met hen kun je delen wat je misschien – als je broers en zussen hebt – met hen zou doen. Mijn moeder overleed, na een vrij lang ziekbed, toen ik 20 was en op mijn 41ste overleed heel plotseling mijn vader. Dan sta je toch ineens alleen op de wereld. Gelukkig kon ik terugvallen op mijn vrienden. Vrienden die ik al vanuit mijn jeugd ken, maar ook nieuwe vrienden. Sommigen zie ik elke week en anderen minder vaak. Voor mij draait het niet om kwantiteit in vriendschap, maar om kwaliteit en intensiteit. Ze zijn allen even belangrijk voor mij, want het zijn vriendschappen waarin we goede tijden én slechte tijden met elkaar delen en er altijd voor elkaar zijn. Ik zou mij een leven zonder vrienden niet voor kunnen stellen, daarom hebben ze een plaats in mijn raam gekregen.

De koffer en de auto verhalen mijn leven van vroeger. De hardwerkende zakenman die niet zo goed meer naar zijn hart luisterde. Dat heeft mij opgebroken en ziek gemaakt. Ik denk niet graag meer aan die periode terug, maar het hoort wel in mijn leven. De rondjes aan de linkerkant en het gebroken hart links onder van het raam staan symbool voor mijn ‘verwarde’ periode. Een heftige tijd die mijn leven op z’n kop heeft gezet.

Gelukkig voel ik dat mijn leven steeds meer in balans komt en ik vind dat het portret in het midden dat ook uitstraalt. Mijn hart heeft een mooie centrale plaats. Dat klopt ook: ik leef en denk vanuit mijn hart en ben heel intuïtief. Mijn hart zit op de goede plek, dat geloof ik oprecht en dat heeft er zeker voor gezorgd dat ik op het goede pad ben gebleven. Er is altijd licht aan het einde van een tunnel, dat weet ik. Maar het ook daadwerkelijk te zien, is iets anders. Dat word ik gelukkig steeds meer gewaar en durf voorzichtig weer vooruit te denken. Spannend, maar ik loop er niet voor weg. Het liefdevolle hart, waarin twee mensen in afgebeeld staan, verbeeld mijn geluk dat ik weer hoop te vinden in de toekomst.

tekst Hieke Stek