Algemene informatie

We willen graag laagdrempelig zijn: zo weinig mogelijk eisen stellen, weinig bureaucratisch, zo dicht mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep, en men mag zichzelf zijn. Gastvrijheid is een element van de lage drempel. Laagdrempeligheid heeft alles met de presentiebenadering te maken.

    Toelatingscriteria
  • Maximaal 2 maal per week op een activiteit aanwezig zijn.
  • Bij verhindering afmelden met een geldig excuus.
  • Tijdens het werk geen alcohol of andere middelen gebruiken.