Het raam van Teddy

Vijftien jaar geleden is het nu geleden dat Teddy gevlucht is uit de vreselijke burgeroorlog in Sierra Leone. Hij kwam in Nederland terecht en probeert hier nu een bestaan op te bouwen. Hij werkte als afwasser en schoonmaker en toen hij in 2013 zijn werk en zijn kamer kwijtraakte belandde hij in Den Bosch. Een half jaar lang sliep hij bij het Inloopschip en nu heeft hij een eigen kamer. Overdag was hij bij het PUB te vinden waar hij meeloopt met de veegploeg. Sinds enige tijd dietr hij vier dagen per week vrijwilligerswerk in twee verzorgingshuizen. Hij vervangt lampen voor de bewoners en helpt met allerlei klusjes. Hoewel het dus niet meevalt om hier in Nederland een bestaan op te bouwen blijft hij heel positief tegen het leven aankijken. Eigenlijk heeft hij juist de laatste jaren een rustiger gemoed en vind hij dat het leven eerder niet zo mooi was als nu in Den Bosch. In zijn raam komt dit ook tot uitdrukking. Centraal staat het grote kruis wat het symbool is van zijn geloof, wat voorop staat in zijn leven. Zijn God is er een van liefde, de enige voor ons allen, zegt hij. "Zonder God ga je altijd in de fout." De wereld in de vorm van een hart laat zien dat die liefde voor ieder mens ter wereld is, ongeacht huidskleur of afkomst. We komen allemaal uit dezelfde bron. Uit een mens Adam, liet God alle mensen voortkomen. De zon boven in het raam schijnt op iedereen. Wij zijn allemaal broer en zus.

De twee gebalde vuisten in het raam staan voor respect hebben voor elkaar en de goede dingen doen. Vooral dat doen vindt Teddy belangrijk. Mensen moeten positieve dingen voor elkaar doen. Wat jij doet daar moeten anderen mensen van kunnen profiteren. Wij zijn op de wereld om problemen op te lossen, niet om ze te maken.

Onderin het raam staan de graven van zijn vader en moeder, van wie hij heel veel heeft gehouden. Zijn vader is al overleden toen hij zes jaar oud was. Zijn moeder overleed in 2006 toen Teddy al in Nederland was. Een maand daarna overleed ook een zus. De diid speelt ook in deze tijd weer op in zijn familie. Door ebola zijn de laatste tijd weer enkele familieleden overleden.

Teddy wil graag iets teruggeven aan de wereld. Dat zien we in het fruit dat groeit aan de ranken die ontspruiten uit de graven. Zijn droom is om ooit een eigen stuk land te hebben om te verbouwen en te oogsten, zodat hij voedsel aan de wereld kan geven. Dat zou misschien kunnen als hij teruggaat naar Afrika. Hier in Nederland kan hij niet altijd werken, moet veel solliciteren wat nergens op uitdraait. Hij wil juist zijn kracht en talenten gebruiken om iets voort te brengen, Op een eigen stuk land zou dat kunnen.

tekst Greetje Senhorst