Vrijwilligers

Het PUB is zonder vrijwilligers ondenkbaar. Er zijn vrijwilligers actief in de verschillende activiteiten, die onder leiding staan van een professionele coördinator. Daar werken ze samen met de deelnemers. Zo leggen ze contacten, begeleiden ze deelnemers en helpen ze mee het werk organiseren. Er zijn ook vrijwilligers die zich inzetten voor bestuurlijke taken zoals beleid, financiën, PR en onderhoud en gebouwen.

Het PUB is op dit moment specifiek op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde vrijwilliger die op regelmatige basis (bij voorkeur minimaal 1 dagdeel per week, tussen 9:30 en 13:30 uur) de functie van gastheer/gastvrouw wil vervullen op de locatie van het PUB. In deze functie staat het ontmoeten en in gesprek zijn met de deelnemers centraal. Daarnaast ben je eerste aanspreekpunt voor bezoekers, belangstellenden enz.

Het PUB is daarnaast op zoek naar vrijwilligers voor het straatveegproject. In samenwerking met de gemeente Den Bosch is een groep deelnemers van het PUB verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte door zwerfvuil te prikken. Tijdens deze activiteit is de belangrijkste rol voor de vrijwilliger weggelegd voor het ontmoeten, een luisterend oor bieden en in gesprek gaan met elkaar.

Tot slot zoekt het PUB een vrijwilliger voor de fietsenwerkplaats. Bent u op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie, kunt u goed met mensen omgaan, bent u technisch handig of hebt u ervaring met het opknappen van fietsen en bent u op regelmatige basis beschikbaar (bij voorkeur minimaal 1 dagdeel per week van 9:30 uur tot 13:30 uur): Dan is dit vrijwilligerswerk geknipt voor u.

Presentiebenadering

Het PUB is een organisatie die dagbesteding aanbiedt. Binnen dit kader wordt gewerkt vanuit de presentiebenadering. Kenmerken van deze methode zijn:

  • Ontmoeting tussen medewerkers en deelnemers staat centraal
  • Wederkerigheid.  Medewerkers  en deelnemers kunnen iets van elkaar leren, zoals van andere levenservaringen, vaardigheden en kwetsbaarheden. Zo groeit onderling vertrouwen. Ons motto is: “Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen”.
  • Aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep, maar tegelijk een veilig kader bieden.
  • Gastvrijheid en een lage drempel, maar regels en grenzen blijven respecteren.

Scholing
Het PUB biedt haar vrijwilligers scholing aan om bekend te worden met de presentiebenadering en op de hoogte te geraken van allerlei hulpverleningsinstanties en andere organisaties waarmee de doelgroep te maken heeft.

Bent u op zoek naar:

  • een prikkelende en nieuwe uitdaging?
  • een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?
  • kunt u goed met mensen omgaan en/of bent u technisch of praktisch handig?

Dan is dit vrijwilligerswerk geknipt voor u!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Antonis:
Telefoon: 06-13323801
E-mail: jos@dagbestedingpub.nl